web analytics
Vince J. Celeste

Educator

Website Developer

Graphic Designer

Content Creator

Vince J. Celeste

Educator

Website Developer

Graphic Designer

Content Creator

Blog Post

Adoption of the Revised 2021 Panunumpa ng Lingkod Bayan

Adoption of the Revised 2021 Panunumpa ng Lingkod Bayan

In reference to Civil Service Commission (CSC) Memorandum Circular No. 15, s. 2021 on the Adoption of the Revised 2021 “Panunumpa ng Lingkod Bayan” and as part of the 121st Philippine Civil Service Anniversary, all Schools Division personnel are informed and introduced to the Revised 2021 Panunumpa ng Lingkod Bayan. 

 The Revised 2021 Panunumpa ng Lingkod Bayan shall be recited every flag ceremony to instill to government employees their noble goal of providing quality public service to the Filipino People. 

Below is the text of the revised 2021 Panunumpa ng Lingkod Bayan. 

𝗣𝗔𝗡𝗨𝗡𝗨𝗠𝗣𝗔 𝗡𝗚 𝗟𝗜𝗡𝗚𝗞𝗢𝗗 𝗕𝗔𝗬𝗔𝗡 (𝟮𝟬𝟮𝟭)

Credit to Philippine Civil Service Commission

Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan.

Maglilingkod ako nang may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan.

Magiging mabuting halimbawa ako, at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan.

Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko nang buong kahusayan ang sambayanan.

Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan.

Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan.

Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan at makabansa.

Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay.

Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng Maykapal.

Taggs:

Leave a Reply