Skip to content

Simoy ng Alaala

Malamig na simoy ng hangin sa mukha dumadampi,
Damang-dama ang kahapong sagana sa talumpati.
Sa kaibuturan ng puso muling nanunumbalik,
Alaala ng kahapong pilit bumabalik.

Wagas na biyaya iyong pinagpapala,
Lahat ng sa iyo ay umaasa.
Makulay na buhay iyong ibinibigay,
Tinatanggal ang lahat ng lumbay.


Discover more from The Innovative Educator

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Discover more from The Innovative Educator

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Skip to content